Курс по квантова механика
летен семестър

 

проф. дфн Николай Витанов –Лекции
д-р Андон Рангелов –Семинари

ИЗПИТ по КВАНТОВА МЕХАНИКА

ИЗПИТ по КОМПЛЕКСЕН АНАЛИЗ

Поправка по КОМПЛЕКСЕН АНАЛИЗ